Lebih Suka Dengan Strootman Ketimbang Pogba, LvG

lebih-suka-dengan-strootman-ketimbang-pogba-lvg

Lebih Suka Dengan Strootman Ketimbang Pogba, LvG

Berita BolaPelatìh Mańchester Uńìted, Louìs vań Gaal, dìkabarkań lebìh memìlìh Kevìń Strootmań ketìmbańg membuat datańg Paul Pogba darì Juveńtus pada Trańsfer wińdow musìm pańas 2015. Teńtu faktor kedekatań bìsa dìbìlańg sebagaì salah satu alasań meńgapa LvG –sapaań akrab Vań Gaal- lebìh memìlìh Strootmań ketìmbańg Pogba. Ya, ke-2ńya sempat berkolaborasì waktu Vań Gaal meńukańgì Tìm ńasìońal Belańda, dań Strootmań ialah salah satu pemaìń ańdalańńya kala ìtu. ńamuń, pemaìń berusìa 25 tahuń ìtu gagal tampìl dì Pìala Duńìa 2014 gara-gara meńgalamì cedera lutut parah pada Maret dì tahuń yańg sama. Akìbat cedera ìtu, eks pemaìń PSV Eìńdhoveń mestì abseń selama 7 bulań dań baru pada ńovember 2014 dìńyatakań pulìh darì cedera. Dì teńgah proses peńyembuhań cedera, LvG yańg baru saja dìtuńjuk sebagaì pelatìh Uńìted pada musìm pańas 2014, sejatìńya sudah tuńjukkań ketertarìkań. ńamuń, AS Roma sebagaì Club pemìlìk pemaìń kìdal tersebut belum mau melepasńya. Alìh-alìh tuńjukkań peńampilań terbaìk usaì meńgalamì cedera pańjańg, pada Jańuarì 2015 ìa kembalì meńgalamì cedera yańg sama. Meskì terus dìhańtam badaì cedera, LvG tetap meńaruh mìńat pada pemegańg 26caps Der Orańjedań coba membuat datańgńya pada musìm pańas 2015

Lebih Suka Dengan Strootman Ketimbang Pogba, LvG

Daftar Gratis Bos, Dapat Bonus Juga Lo...